Tel: (00376) 737666 - Email: info@betaassegurances.ad

    esp     fr     en

Particulars

particulars
 • Salut: complement de la Cass i assistència sanitària privada
 • Llar Andorra, Llar Espanya
 • Pla d'estalvi
 • Pla de jubilació, pla d’estudis i rendes vitalícies
 • Responsabilitat civil
 • Accidents personals
 • Assegurança vida
 • Assegurança decessos
 • Autos, motos, furgonetes i embarcacions.

Empreses

empreses

 • Responsabilitat civil: negoci, professional i directius
 • Responsabilitat civil Construcció: desenal i tot risc
 • Pimes
 • Comerços
 • Flotes de vehicles
 • Assegurances de mercaderies i transports
 • Col·lectius: salut, baixes laborals, estalvi i plans de pensió, accidents, vida, decessos. Assegurances “Crèdit i Caució”

Treballem amb les millors companyies d'assegurances d'Andorra.